bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Społeczna

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz .U. z 2016 r. poz. 359 i 1176), w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1176) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał członków Rad Społecznych na okres 5-letniej kadencji 2021-2026.

1. Monika Zielińska-Osiak – MRiRW, Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy.

2. Zbigniew Jan Kołodziej - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

3. Wojciech Kozieja - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

4. Andrzej Kałek – delegat Lubuskiej Izby Rolniczej.

5. Andrzej Kuziemski - Członek.Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej.

6. Grzegorz Garbareki - NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

7. Tomasz Czajkowski - NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

8. Marek Teodor Szylinczuk - Związku Rolników Polskich.

9. Ireneusz Ganczar - Związek Rolników Polskich.

10. prof. dr hab. Piotr Goliński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

11. dr inż. Elżbieta Wojtowicz - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego w Warszawie.

 12. Zbigniew Hałabura - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.Opublikował: Rafał Szklarz
Publikacja dnia: 30.11.2023
Podpisał: Administrator informatyk
Dokument z dnia: 10.03.2015
Dokument oglądany razy: 6 554