bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2015, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienie treści siwz: 06.05.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

04.05.2015

Pytanie do siwz:

Odpowiedź Zamawiającego:

Uprzejmie informuję, że załączony do siwz przedmiar robót ( zalącznik nr 3 )jest częścią
dokumentacji projektowej i stanowi opis przedmiotu zamówienia.


Wyjaśnienie treści siwz: 05.05.2015 r.

Pytanie do siwz:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych? Jeżeli tak to w jaki sposób dostarczyć gwarancję wadialną, czy należy ją dołączyć do oferty?

Odpowiedz Zamawiającego:

1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, informuje że w związku
z przetargiem nieograniczonym na ,,Termomodernizację budynku Ośrodka”, zgodnie z pkt. 10 siwz, przewiduje tylko formę pieniężną wpłacania wadium (gotówka lub przelew).

Opublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 04.05.2015

Dokument oglądany razy: 1358
« inne aktualności