bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91

66-100 Sulechów

tel./fax. (068) 385-20-91 do 96

email: sekretariat@lodr.pl

Strona internetowa: www.lodr.pl

Ośrodek doradztwa rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Aktualności

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

26.05.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 58251-2015 z dnia 2015-04-24 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Sulechów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mieszczącego się w Kalsku nr 91, 66-100 Sulechów. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji istotnych warunków...
Termin składania ofert: 2015-05-11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.05.2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,,Termomodernizację budynku Ośrodka”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

04.05.2015

dotyczy: zamówienia publicznego pn: "Termomodernizacja budynku Ośrodka"Opublikował: Rafał Szklarz
Publikacja dnia: 04.12.2022
Podpisał: Administrator informatyk
Dokument z dnia: 27.01.2010
Dokument oglądany razy: 703 393