bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż następujących składników majątkowych stanowiących własność Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż następujących składników majątkowych stanowiących własność Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:
Samochód osobowy Polonez – 2 szt.
Przyczepka samochodowa – 1 szt.
Beczkowóz HTS 100.27 – 1 szt.


I) Nazwa i siedziba sprzedającego:
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach
69-210 Lubniewice; ul Osadników Wojskowych 25
Tel. 95 7557615 Fax: 95 7557179
e-mail: odr_lubniewice@pro.onet.pl

II) Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących składników majątkowych:
1. Samochód osobowy Polonez Caro 1,6 KAT; Nr rejestracyjny FZI 15942; Rok produkcji 1995; Pojemność silnika 1600 cm3 ;Przebieg 207560 km; Nr inwentarzowy 7185; silnik benzynowy z zapłonem iskrowym; samochód zarejestrowany z opłaconym ubezpieczeniem;
Cena wywoławcza 750 zł.; Wadium 75 zł.
2. Samochód osobowy Polonez Caro 1,6 KAT; Nr rejestracyjny FZI 15943; Rok produkcji 1998; Przebieg 282640 km; Nr inwentarzowy 7261; Silnik benzynowy wyposażony w instalację gazową, pojemność silnika 1598 cm3 ;
Cena wywoławcza 1300 zł; Wadium 130 zł
3. Przyczepka samochodowa Typ KM2000 ; Data zakupu 1990.01.01; Nr inwentarzowy 7101; Wymiary skrzyni ładunkowej dł. 1,2 m x Sr. 1 m.
Cena wywoławcza 220 zł.; Wadium 22 zł.
4. Beczkowóz HTS100.27 (przyczepa asenizacyjna produkcji niemieckiej); Nr podwozia 23986; Data zakupu 1985.12.01; Nr inwentarzowy 7074; Beczkowóz znajduje się w Pałacu Glisno.
Cena wywoławcza 1300 zł.; Wadium 130 zł.
Pozycje 1-3 można oglądać w przeddzień przetargu tj. 12.08.2013 w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach; 69-210 Lubniewice; ul Osadników Wojskowych 25 ; Tel 95 7557615; w godz. Od 700 do 1500
Pozycja 4 można oglądać w przeddzień przetargu tj. 12.08.2013 w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego LODR Pałac w Glisnie; Glisno 123; 69-210 Lubniewice ; Tel 95 7557166; w godz. Od 700 do 1500

III) Miejsce, termin oraz tryb przetargu:
Tryb przetargu – Przetarg ustny nieograniczony (na wszystkie pozycje)
Miejsce przetargu - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach
69-210 Lubniewice; ul Osadników Wojskowych 25
I przetarg odbędzie się 13 sierpnia 2013 r., o godzinie 1000.
Jeśli I przetarg nie dojdzie do skutku to II przetarg odbędzie się również 13 sierpnia 2013 r. o godz. 1200.


IV) Warunki uczestnictwa w przetargu
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie w dniu 13 sierpnia 2013 r. do godz. 930 , w kasie LODR Oddział Lubniewice wadium w wysokości jak w ogłoszeniu. Na każdą pozycję należy wpłacić wadium oddzielnie.
Wadium jest zwracane po zakończeniu przetargu, lub w przypadku osób które wygrały przetarg (zaoferowały najwyższą cenę) zaliczane jest na poczet przyszłej zapłaty za zakupiony sprzęt.
Na zakupiony sprzęt wystawiana jest faktura VAT.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.


V). Inne informacje:
Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Składnikami Rzeczowymi Majątku Ruchomego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/2011 Dyrektora LODR z dnia 14 października 2011 r.
Decyzje Komisji są ostateczne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania z przetargu poszczególnych przedmiotów , bez podania przyczyn.


Zobacz zdjęcia przedmiotów przetargu:

Link

Opublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 22.07.2013 11:38
Dokument oglądany razy: 1192
Podlega Ustawie