bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.08.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Status prawny

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku jako wojew?dzka samorządowa osoba prawna, prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynk?w rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochod?w rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zr?wnoważonego rozwoju obszar?w wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolnik?w i innych mieszkańc?w obszar?w wiejskich.

Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 z p?ź. zm.)

2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojew?dzkich ośrodk?w doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 211, poz. 1634).

3) Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVIII/488/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Sejmika Wojew?dztwa Lubuskiego.Opublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 18.08.2010
Podpisał: Administrator informatyk
Dokument z dnia: 27.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 445